Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023
Lượt xem: 1064

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023

 

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 70/KH-HĐPHLN thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật TGPL, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Thông tư liên tịch số 10/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp tỉnh và Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp về tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong ngành mình; phát huy vai trò của Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh (Sở Tư pháp) trong việc tham mưu về công tác phối hợp. Tăng cường quan hệ phối hợp, phản hồi và trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung tâm), các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, đặc biệt chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng.

Kế hoạch xác định một số nội dung tổ chức thực hiện như sau:

1. Hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về trợ giúp pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018.

2. Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong tố tụng tại Thông tư liên tịch số 10/2018, kết hợp với việc chỉ đạo, hướng dẫn các quy định về trợ giúp pháp lý trong tố tụng tại Luật Trợ giúp pháp lý và các Bộ luật, luật tố tụng bằng các hình thức như đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan về hoạt động trợ giúp pháp lý về Thông tư liên tịch số 10 cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp liên ngành theo Thông tư liên tịch số 10/2018…

3. Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng phối hợp tỉnh và Tổ giúp việc cho Hội đồng: Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu việc kiện toàn Hội đồng phối hợp tỉnh và Tổ giúp việc cho Hội đồng, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 10.

4. Tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng việc tập huấn về các Bộ luật, luật tố tụng; Thông tư liên tịch số 10/2018; kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; lồng ghép nội dung tập huấn về các văn bản trên cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông qua các hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

5. Tiếp tục cung cấp, đặt Bảng thông tin, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở giam giữ (đặt tại nơi người dân có thể dễ dàng tiếp cận với thông tin về trợ giúp pháp lý); kiểm tra, thay thế các Bảng thông tin, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý đã cũ, hỏng.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh (trong đó, có lồng ghép nội dung đánh giá việc tham gia tố tụng và chất lượng tham gia tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý).

7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 và theo chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương.

8. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về việc người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án.

9. Triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân tốt cao, Viện kiểm sát nhân tốt cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

10. Thực hiện các hoạt động được nêu trong Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương năm 2023 (đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cấp tỉnh).

Hoàng Sơn – Trung tâm TGPL nhà nước

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1510
  • Trong tuần: 33 926
  • Tháng hiện tại: 139 006
  • Tổng lượt truy cập: 4862334
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang