Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 918

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; ngày 17/3/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện và đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở 03 cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội Nghị, ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và ông Lê Hồng Dương - Chuyên viên Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã giới thiệu, phân tích và hướng dẫn áp dụng những quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, các Báo cáo viên đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác này; đồng thời tập trung một số nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại địa phương như: Nguyên tắc thực hiện; nhiệm vụ của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; quy trình, kỹ năng, nghiệp vụ; các biểu mẫu áp dụng trong kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;…

Cũng tại Hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản và đã được các báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định: Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là cơ chế kiểm soát văn bản QPPL sau khi ban hành, là công cụ quan trọng, hữu hiệu để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản QPPL, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Bên cạnh đó, hoạt động hệ thống hóa VBQPPL được thực hiện định kỳ 05 năm một lần giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Vì vậy, phát huy kết quả của Hội nghị tập huấn, Sở Tư pháp đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các công chức làm nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh quan tâm các vấn đề sau:

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Quan tâm xây dựng, bố trí nguồn nhân lực có năng lực làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu tốt cầu công việc được giao

- Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị được pháp luật quy định, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, nguyên tắc, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL; qua đó kịp thời phát hiện các văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật của địa phương.

- Về công tác hệ thống hóa văn bản: đề nghị các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã khẩn trương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 468/KH-UBND của UBND tỉnh; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan có trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định, xem đây nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2023 của ngành, địa phương mình trong năm 2023 cần chỉ đạo triển khai quyết liệt để hoàn thành đảm bảo thời hạn và chất lượng.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tra cứu, khai thác, sử dụng có hiệu quả bộ Pháp điển điện tử trong quá trình áp dụng, thi hành pháp luật, cũng như trong công tác rà soát, kiểm tra hệ thống hóa VBQPPL./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 767
  • Trong tuần: 33 413
  • Tháng hiện tại: 140 376
  • Tổng lượt truy cập: 4867024
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang