Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 1759
  • Trong tuần: 16 508
  • Tháng hiện tại: 60 080
  • Tổng lượt truy cập: 1611138
Đăng nhập
Nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.
Lượt xem: 1555

         Ngày 23/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2019/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

         Theo đó, Thông tư số 67/2019/TT-BTC quy định cụ thể 07 nội dung chi và các mức chi cụ thể cho công tác công tác thăm dò, khai quật khảo cổ.

         Mức chi quy định tại Thông tư số 67/2019/TT-BTC là mức chi tối đa. Căn cứ mức chi quy định tại Thông tư 67/2019/TT-BTC và khả năng cân đối nguồn ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành.

         Về công tác lập dự toán: Các cơ quan, đơn vị có chức năng được giao nhiệm vụ thăm dò, khai quật khảo cổ có trách nhiệm xây dựng dự toán chi theo nội dung và định mức chi theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Đối với kinh phí thực hiện các dự án thăm dò, khai quật khảo cổ mang tính thường xuyên được cân đối, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị; đối với các dự án thăm dò, khai quật khảo cổ có quy mô lớn, được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị chủ trì dự án thăm dò, khai quật xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

         * Về hiệu lực thi hành: Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/11/2019.          Thông tư liên tịch số 104/2007/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/8/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước hết hiệu lực từ ngày Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

         Thông tư số67/2019/TT-BTC

         Ban biên tập Sở Tài chính.

Tin khác
1 2 3 4 5 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang