Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành Công Thương năm 2023
Lượt xem: 520
Ngày 11 tháng 01 năm 2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-SCT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật  ngành Công Thương năm 2023.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào công tác quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhằm đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực, ngành quản lý.


Chi tiết nội dung kế hoạch xem tại đây.

 
T.D - Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1175
  • Trong tuần: 17 470
  • Tháng hiện tại: 71 234
  • Tổng lượt truy cập: 1359348
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang