Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; về công tác văn thư, lưu trữ tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Lượt xem: 1356
Thông báo này đã được công khai 05 ngày liên tục kể từ ngày 16/12/2019.


Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang