Thông tin Người phát ngôn của Sở Nội vụ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Đỗ Thái Dương

Giám đốc

(0252) 3600789

0989951979

duongdt@snv.binhthuan.gov.vn


Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang