Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 2373
  • Trong tuần: 20 244
  • Tháng hiện tại: 70 189
  • Tổng lượt truy cập: 792705
Đăng nhập
An toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận năm 2023

Ngày 06/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 631/KH-UBND triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2023. Theo đó, để bảo đảm an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện: (1) Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 3450/KH-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. (2) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và các nội dung đảm bảo an toàn, an ninh mạng do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai. (3) Thực hiện đúng quy định, nội dung về bảo đảm an toàn, an ninh mạng khi xây dựng, triển khai các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch do cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có liên quan.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

(1) Duy trì, mở rộng phạm vi, quy mô Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông).

(2) Đề xuất việc đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật, nhân lực vận hành an toàn thông tin mạng.

(3) Tiếp tục rà soát, phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phùhợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

(4) Thực hiện giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quanchức năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý.

(5) Xây dựng và triển khai các quy định, kế hoạch về ứng phó sự cố; các hoạt động của đội ứng cứu sự cố, việc tham gia hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tổ chức tối thiểu 01 cuộc diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng trong năm 2023.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân Hải (phòng BCVT&CNTT)