Lượt xem: 310

Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)

(binhthuan.gov.vn) Sáng 27/9, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An, Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã cho ý kiến và thông qua Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nội dung quan trọng khác. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp tại điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh và kết nối trực tuyến với các Huyện, Thị, Thành ủy. Cùng dự tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XIV; đại diện lãnh đạo một số, sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An nhấn mạnh, các nội dung cho ý kiến và thông qua tại hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Về Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Tỉnh ủy cho biết đây là lần thứ hai Tỉnh ủy cho ý kiến về nội dung này. Nhấn mạnh đến những tiềm năng, lợi thế, điều kiện khác biệt của địa phương về nắng - gió từ đó có một tầm nhìn khác, hướng đi khác và khát vọng vươn lên để thúc đẩy sự phát triển tỉnh mạnh mẽ hơn thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Quy hoạch tỉnh phải có tầm nhìn xa, mang tính chiến lược, đột phá phát triển về cả tiềm năng, điều kiện kinh tế - xã hội, yếu tố con người và truyền thống văn hóa, lịch sử. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu kỹ, thể hiện khát vọng, mong muốn hướng đến mục tiêu chung thông qua những ý kiến đóng góp vào quy hoạch tỉnh.

Đối với Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Nghị quyết này cùng 5 Nghị quyết trước đây mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành nhằm mục tiêu xây dựng Bình Thuận ngày càng phát triển, nâng cao đời sống thu nhập, hạnh phúc cho nhân dân. Nghị quyết này cần phải vừa có cơ sở lý luận dựa vào thực tiễn, bàn giải pháp có tính khả thi, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu tham gia chu đáo, chất lượng việc xây dựng Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh sớm đi vào thực tiễn.

Trong buổi sáng, hội nghị đã dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020 được thực hiện và đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, quy hoạch đã và đang thực hiện chỉ có khung thời gian hiệu lực đến hết 2020. Vì vậy, Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn tới (thời kỳ 2021-2030), tầm nhìn dài hạn (đến năm 2050) cần được tổ chức nghiên cứu, xây dựng thay thế cho các bản quy hoạch trước đây với hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn là Viện chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, dự thảo đưa ra 3 quan điểm phát triển gồm: Phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức, sắp xếp không gian, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Dự thảo cũng nêu rõ mục tiêu tổng quát và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng; đảm bảo quốc phòng, an ninh để phấn đấu đạt được đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7,5-8,0%, trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 11-12%/năm; dịch vụ tăng 7,0-7,5%/năm; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,5-3,0%/năm; GRDP bình quân/người năm 2025 đạt 4.600-4.800 USD, đến năm 2030 đạt khoảng 7.800-8.000 USD; Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 6,5-7,5%/năm giai đoạn 2021-2030…

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản đồng tình về các nội dung của dự thảo, đồng thời tham góp ý kiến về định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, việc xây dựng, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để xác định mục tiêu định hình không gian phát triển và các giải pháp thực hiện trong giai đoạn 10 năm và tầm nhìn 30 năm tới.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu tham dự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng thẩm định quốc gia cho ý kiến.

TT Dân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 582
  • Trong tuần: 4 206
  • Trong tháng: 13 557
  • Tất cả: 534795
Đăng nhập