bannerHome
Thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 398

(binhthuan.gov.vn) Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 28, chiều ngày 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An chủ trì hội nghị.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với công tác giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Tạo môi trường, điều kiện phát triển toàn diện, đồng đều giữa các vùng, miền, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận các dịch vụ công, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.200 - 4.400 USD. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 - 1,8 lần so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 - 75% (trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 30 - 32%). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95%. Chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) đạt từ 90% trở lên… Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.000 - 7.500 USD. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2,0 đến 2,5 lần so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75 - 80% (trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 35 - 40%). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%....

Để đạt mục tiêu đề ra, dự thảo Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Cụ thể, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân; Phát triển giáo dục, đào tạo nghề và gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Nâng cao đời sống văn hóa, thể dục - thể thao cho nhân dân; Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân; Hoàn thiện một số cơ sở hạ tầng cơ bản để nâng cao đời sống người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất dự thảo Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đại biểu cũng đề nghị cần có chính sách riêng hỗ trợ để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân như về nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; cần rà soát lại để đưa ra mục tiêu phấn đấu cho phù hợp…

Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An đã phát biểu làm rõ thêm các ý kiến góp ý tại hội nghị. Với sự nhất trí cao, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Về nhiệm vụ, giải pháp thống nhất ban hành một số chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh để hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

TT Dân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 1729
  • Trong tuần: 5 335
  • Tháng hiện tại: 15 806
  • Tổng lượt truy cập: 537632
Đăng nhập