Lượt xem: 240

Hội nghị trực tuyến “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”

(binhthuan.gov.vn) Chiều ngày 22/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ GD&ĐT.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có đồng chí Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Ngô Thị Minh tóm lược một số nội dung Chỉ thị 08 của Thủ tướng về xây dựng văn hóa học đường. Theo đó, từ kiến nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08 ngày 01/6/2022 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường. Chỉ thị 08 đã bám sát tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được nghe một số tham luận tiêu biểu như: Xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; công tác chỉ đạo triển khai của Đoàn, Hội, Đội về các giải pháp phối hợp với ngành Giáo dục trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường; định hướng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; xây dựng hệ giá trị văn hóa cần hình thành trong học sinh phổ thông Việt Nam giai đoạn mới...

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, trao đổi về thực tế triển khai công tác văn hóa học đường và giải pháp tại từng địa phương, cơ sở giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Xây dựng văn hóa học đường là nội dung quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các Tổ chức đoàn thể chính trị và toàn ngành giáo dục tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò quan trọng của xây dựng văn hoá học đường và kiên trì tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra; hoàn thiện các quy định pháp luật, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, quy chế, hướng dẫn liên quan tới xây dựng văn hóa học đường; gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hoá học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục nói riêng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống trong chương trình giáo dục, đào tạo.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và thiết lập, củng cố, hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử; xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa học đường xanh, sạch, đẹp, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và thân thiện; lấy con người làm trung tâm, ưu tiên bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, tính trung thực và tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực tự học, ý thức tự chủ, tự trọng, tự chịu trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh, tư duy phản biện, phong cách làm việc khoa học….

Phạm Huệ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 595
  • Trong tuần: 4 219
  • Trong tháng: 13 570
  • Tất cả: 534808
Đăng nhập