Lượt xem: 271

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

(binhthuan.gov.vn) Chiều 26/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Đây là một trong những hoạt động nổi bật chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022).

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 42, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận” bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến.

Qua gần 6 tháng phát động và triển khai thực hiện (14/2/2022 - 29/7/2022), với 24 kỳ (1 tuần/1 kỳ), Cuộc thi đã có tổng số 149.797 lượt thí sinh trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh có thí sinh tham gia và đạt nhiều giải thưởng ở các kỳ thi. Đặt biệt, cuộc thi đã thu hút nhiều thí sinh từ các tỉnh thành tham gia như: Bạc Liêu, Bình Dương, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ...

Theo Ban Tổ chức, với số lượng có nhiều kỳ tiệm cận 10.000 người dự thi, trong đó có một bộ phận lớn là thế hệ trẻ, cho thấy nhiều bạn trẻ đã có nhận thức và quan điểm tích cực về trang bị lý luận chính trị, mong muốn tiếp thu, tìm hiểu hiểu về lịch sử truyền thống, về nền tảng lý luận của Đảng. Điều đó, đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị… phải có nhiều hoạt động để thu hút nhiều hơn nữa cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các chương trình, cuộc thi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh… Đây cũng là hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả, phù hợp, thu hút từng đối tượng, nhất là thế hệ trẻ để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, giáo dục truyền thống cách mạng. 

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Thành công của Cuộc thi đã góp phần phổ biến, tuyên truyền và giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh nhà; nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ địa phương, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV…

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 120 thí sinh có thành tích xuất sắc qua 24 kỳ thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

TT Dân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 518
  • Trong tuần: 4 142
  • Trong tháng: 13 493
  • Tất cả: 534731
Đăng nhập