Lượt xem: 329

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X)

A picture containing text, indoor, person, counterDescription automatically generated 

binhthuan. gov.vn) Sáng ngày 27/7/2022, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm về số lượng và chất lượng được nâng lên. Nội dung, hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc tổ chức hội nghị thông tin định kỳ ở một số đơn vị ở cấp huyện và cơ sở chưa bảo đảm. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuy đông nhưng chưa mạnh, chất lượng không đồng đều; trình độ, năng lực của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế. Hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống; ít chú trọng trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số ít báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình, tham gia sinh hoạt chưa thường xuyên, chưa chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Cơ sở vật chất ở một số địa phương, đơn vị chưa đáp ứng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Việc kiểm tra, giám sát đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền viên chưa thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Qua nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tỉnh thời gian qua đối với công tác tuyên truyền miệng.

Đề cập tới nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoài Anh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Kế hoạch số 42-KH/TU,ngày 10/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Kịp thời cung cấp những thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế cho đội ngũ báo cáo viên và định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo ra sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, bảo đảm thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên. Thường xuyên củng cố và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân để cùng với chính quyền các cấp giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nguyễn Phương

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 634
  • Trong tuần: 4 258
  • Trong tháng: 13 609
  • Tất cả: 534847
Đăng nhập