Lượt xem: 297

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động trong quý I/2022

(binhthuan.gov.vn) Sáng 08/4/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động trong quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Theo báo cáo buổi làm việc cho thấy, trong quý I/2022, lãnh đạo Sở Tư pháp đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh và Bộ Tư pháp để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm, trong đó gắn với công tác ứng dụng CNTT, truyền thông đi liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành.

Từ đầu năm đến nay, Sở đã phối hợp với Trung tâm hành chính công của tỉnh tiếp nhận 1.635 hồ sơ, trong đó chỉ có 11 hồ sơ trễ hạn. Một điều đáng lưu ý, trong những năm gần đây, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của Sở Tư pháp luôn thấp hơn 0,6%. Để tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực hoạt động, Sở Tư pháp hiện đang sử dụng 10 phần mềm chuyên môn trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Sở Tư pháp - Phạm Thị Minh Hiếu báo cáo tại buổi làm việc

Đơn vị cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Theo thống kê của Sở Tư pháp, trong quý I/2022, đơn vị đã thẩm định hoàn thành 22/23 hồ sơ; trình UBND tỉnh ban hành 04 kế hoạch, quyết định để triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Sở Tư pháp khẳng định, về cơ bản đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Các phòng, đơn vị và công chức, viên chức và người lao động đã có nhiều nỗ lực, làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao

Theo đánh giá của Sở Tư pháp, do còn thiếu nhiều biên chế, số lượng công việc ngày càng tăng nên chất lượng một số lĩnh vực công việc chưa đạt được như mong muốn. Một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), còn lúng túng trong thực hiện các bước xây dựng VBQPPL, chưa nắm chắc và xử lý tốt hồ sơ vụ việc xử lý vi phạm hành chính.

Theo Sở Tư pháp, nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế này chủ yếu là do khối lượng công việc ngày càng tăng, áp lực, tính chất công việc ngày càng nhiều và phức tạp, biên chế phải cắt giảm theo lộ trình nên còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn khó khăn trong công tác sáp nhập các phòng, đơn vị theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, trong khi biên chế ít và còn thiếu nên khó khăn trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ đạt được chất lượng hiệu quả cao, nhất là trong lĩnh vực xây dựng VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật.

Các sở, ngành hiện nay không còn tổ chức pháp chế, phần lớn công chức pháp chế đều hoạt động kiêm nhiệm. Một số công chức pháp chế còn thiếu kinh nghiệm trong công tác pháp chế. Sự phối hợp giữa bộ phận pháp chế với các bộ phận chuyên môn chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả… dẫn đến chất lượng công việc chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong công tác tham mưu xây dựng, rà soát VBQPPL.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng phát biểu giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng ghi nhận, đánh giá những kết quả mà Sở Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp cần tập trung nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, tham mưu ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, rà soát VBQPPL do địa phương mình ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phát huy đầy đủ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Tư pháp trong việc phổ biến giáo dục pháp luật. Có giải pháp hiệu quả để nâng cao trình độ nhận thức về kiến thức pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Mục tiêu đặt ra phải cải thiện công tác thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, chấn chỉnh những mặt hạn chế trong công tác này.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, tự kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành. Thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Khẩn trương kiện toàn Ban Giám đốc, bổ sung các vị trí việc làm còn thiếu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ngành, trong đó chú ý theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc việc khẩn trương kiện toàn đội ngũ công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Sở Tư pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Hữu Tri

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 654
  • Trong tuần: 4 278
  • Trong tháng: 13 629
  • Tất cả: 534867
Đăng nhập