Lượt xem: 256

Chú trọng thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

(binhthuan.gov.vn) Chiều 12/4/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng đã có buổi làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị nổi bật, đồng thời có nhiều dự án đã và đang được triển khai thực hiện để phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đã dẫn đến số lượt tiếp công dân (TCD), số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) tăng so với giai đoạn 2010 - 2015. Trước thực trạng này, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư KNTC đạt trên 95%, tỷ lệ giải quyết KNTC hàng năm đều vượt tiêu kế hoạch của năm (đạt trên 85%).

Qua thống kê, nội dung KNTC chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án; Chính sách người có công; Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đến thơi điểm hiện tại, toàn tỉnh đã giải quyết 269/272 vụ tố cáo, đạt 98,89%. Phân tích số vụ việc tố cáo được giải quyết theo thẩm quyền cho thấy: 253 vụ giải quyết đúng thời hạn; 16 vụ quá thời hạn; 24 vụ tố cáo đúng (chiếm 8,92%); 46 vụ tố cáo đúng một phần (chiếm 17,1 %); 187 vụ tố cáo sai toàn bộ (chiếm 69,52%); 12 vụ rút tố cáo (chiếm 4,46%).

Thông qua giải quyết tố cáo, các cơ quan chức năng đã thu hồi cho Nhà nước 292.681.000 đồng; khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 89.380.460 đồng; đã kiến nghị kiểm điểm 23 tập thể, 51 cá nhân; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 03 vụ/03 đối tượng; xử lý kỷ luật 06 trường hợp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với công tác TCD: Thủ trưởng các cấp, các ngành đều duy trì tổ chức TCD thường xuyên và định kỳ theo quy định của pháp luật về TCD; đã tiếp 26.137 lượt/19.986 vụ việc; trong đó, Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp định kỳ 87 ngày với 111 lượt/211 vụ việc. Qua TCD, công chức tiếp dân đã hướng dẫn 13.796 vụ việc, tham mưu tiếp nhận 9.698 vụ việc, đã giải quyết 9.032 vụ, thông báo chấm dứt 216 vụ.

Toàn tỉnh đã giải quyết 987/993 vụ, đạt 99,39% (792 vụ trong thời hạn; 195 vụ quá thời hạn). Qua phân tích các vụ việc giải quyết cho thấy: 47 vụ khiếu nại đúng (chiếm 4,76%); 105 vụ khiếu nại đúng một phần (chiếm 10,64%); 696 vụ khiếu nại sai toàn bộ (chiếm 70,52%); 139 vụ đình chỉ do rút khiếu nại (chiếm 14,08%); 152 vụ việc giải quyết lần 2 đã hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu

Qua giải quyết khiếu nại, cơ quan chức năng đã khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân 5.398.000.000 đồng, 175.550 m2 đất các loại; thu hồi cho nhà nước 1.813.000.000 đồng, 1.013 m2 đất các loại. Đã kiểm điểm trách nhiệm đối với 25 cá nhân có sai phạm, chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Qua triển khai thực hiện công tác TCD, giải quyết KNTC cho thấy, một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã huyện chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo và giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền của mình. Việc công dân gửi đơn đến nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn xảy ra, cũng như nội dung vụ việc đang giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn gây khó khăn cho quá   trình giải quyết. Vẫn còn tình trạng xác định, phân loại đơn thư chưa chính xác dẫn đến việc áp dụng trình tự, thủ tục giải quyết chưa đúng quy định của pháp luật. Một số vụ việc giải quyết quá thời hạn quy định. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật chưa quan tâm thực hiện. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác TCD và giải quyết đơn KNTC ở các đơn vị chưa đầy đủ, chưa kịp thời, báo cáo không đúng theo đề cương, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, đánh giá tình hình phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng  khẳng định: UBND tỉnh luôn coi trọng việc TCD và giải quyết KNTC. Thời gian qua, công tác này về cơ bản đã được UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc. Thông qua TCD và giải quyết KNTC, UBND tỉnh có thêm thông tin để đánh giá chính xác về tình hình thực thi pháp luật tại cơ sở, năng lực hiểu biết về pháp luật của Nhân dân, cũng như trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Qua nghe ý kiến của Đoàn giám sát, UBND tỉnh sẽ quan tâm đến các kiến nghị mà đoàn đã nêu tại buổi làm việc như cải thiện cơ sở vật chất tại nơi TCD, chú trọng giải quyết KNTC, hạn chế tình trạng kéo dài, phức tạp, tụ tập đông người...

Ngay sau khi có thông báo kết luận của Đoàn giám sát, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch để chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương khắc phục các hạn chế, từ đó làm tốt hơn nữa công tác TCD, giải quyết KNTC.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Thuận - Nguyễn Hữu Thông

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Thuận - Nguyễn Hữu Thông nhận định: Thời gian qua, công tác TCD, giải quyết KNTC đã được các Sở, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Đáng chú ý, thông qua công tác này, UBND tỉnh đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với 25 cá nhân sai phạm. Điều này cho thấy, UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tập trung thực hiện đầy đủ các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Trung ương trong việc TCD, giải quyết KNTC.

Trong thời gian đến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh tập trung đánh giá, phân tích làm rõ thêm những tồn tại hạn chế đã  được nêu ra tại buổi giám sát để quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác này tốt hơn. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC còn tồn đọng. Chỉ đạo các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác TCD, giải quyết KNTC. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tích cực quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật đối với người dân trong TCD, giải quyết KNTC, để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực này. Tăng cường bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc TCD, giải quyết KNTC.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Thuận lưu ý: Trong thời gian đến, tỉnh sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư, do đó UBND tỉnh cần nghiên cứu rà soát lại văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Tránh tình trạng người dân không đồng thuận khi áp dụng chính sách. Đồng thời cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý nhà nước, tăng cường công tác hòa giải tại cơ sở./.

Hữu Tri

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 4 192
  • Trong tháng: 13 543
  • Tất cả: 534781
Đăng nhập