Lượt xem: 259

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

(binhthuan.gov.vn) Chiều 28/01/2022, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo, trong năm 2021, mặc dù chịu tác động từ dịch COVID-19, song Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Qua đó, Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong toàn Đảng bộ, đảm bảo kịp thời, đáp ứng sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Các chi bộ trực thuộc đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng công tác tham mưu, đề xuất ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh...

Đảng bộ văn phòng đã chú trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được Đảng ủy quan tâm. Đảng ủy đã xây dựng, kế hoạch và giao chi tiêu kết nạp đến các chi bộ, trong năm đã tổ chức kết nạp 04 đảng viên mới, vượt 01 đảng viên so với kế hoạch, cử 04 đồng chí tham gia lớp đảng viên mới, cử 02 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về đảng, chuyển đảng chính thức cho 04 đồng chí đảng viên dự bị, chuyển sinh hoạt đảng cho 04 đảng viên, rà soát đề nghị đóng dấu 87 thẻ đảng, cấp lại thẻ Đảng cho 02 đảng viên bị thất lạc và 03 đảng viên bị hỏng.

Về nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, kết luận, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, yêu cầu của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của UBND tỉnh; phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu  cho các của sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021. Đã cùng các sở, ngành tham mưu giải quyết chặt chẽ và đúng pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư ngoài ngân sách, FDI, tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường, khiếu nại, tố cáo; dự toán thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, giá cả, thuế, phí và lệ phí, theo dõi, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọng điểm; chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn và kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai nhưng không có lý do chính đáng. Thông tin kịp thời các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Ngoài ra, công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Trong năm 2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; Văn phòng UBND tỉnh xếp loại tốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ; Lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”, “Chuẩn về an ninh, trật tự”; Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh Văn phòng xếp loại  “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Phấn đấu 100% đảng viên và 95% quần chúng trong cơ quan tham gia học tập, hoặc nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên và quần chúng cam kết và thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Trong năm xây dựng được ít nhất một gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh để giới thiệu lên Đảng ủy Khối; Phấn đấu 90% chi bộ trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có chi bộ yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp được 03 đảng viên mới; Trong năm, Đảng ủy tổ chức ít nhất 1 đợt kiểm tra và 01 đợt giám sát đối với các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam - Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Nam - Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của  từng đảng viên trong các chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Bước sang năm 2022, năm nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm của tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Nam đề nghị từng đảng viên cần tập trung, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh công tác chuyên môn, cần quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, mỗi chi bộ phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên, quần chúng của đơn vị mình xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể và hoàn thành tốt các nhiệm vụ này./.

Hữu Tri

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 621
  • Trong tuần: 4 245
  • Trong tháng: 13 596
  • Tất cả: 534834
Đăng nhập