bannerHome
Ủy ban nhân dân tỉnh họp định kỳ tháng 8/2021
Lượt xem: 109

(binhthuan.gov.vn) Sáng 25/8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 8/2021 để nghe báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 12 điểm cầu gồm: Phòng họp số 1, số 5 - Nhà làm việc UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong chủ trì phiên họp. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Võ Văn Hòa - Giám đốc Sở Công thương cho biết, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đã có nhiều cố gắng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nên hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh có bước phát triển và đạt một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (GRDP) giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 18,33%/năm, đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 29,13%. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp năm 2020 đạt 400,219 triệu USD, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển thiếu cân đối, tỷ trọng công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản chưa cao, ứng dụng khoa học - công nghệ trong chế biến sản phẩm nông nghiệp còn yếu, chưa phát huy hiệu quả nguồn nguyên liệu của địa phương. Công nghiệp chế biến titan phát triển chậm; chưa thu hút được nhà đầu tư, dự án có trình độ công nghệ cao, công nghệ hiện đại…

Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đưa ra mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025: Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp (GRDP) bình quân 11,97%/năm, đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 33,74% tổng sản phẩm nội tỉnh, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp đạt 535 triệu USD. Giai đoạn 2026 - 2030: Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp (GRDP) đạt bình quân 12%/năm, đến năm 2030 chiếm tỷ trọng 36% tổng sản phẩm nội tỉnh, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp đạt 755 triệu USD.

Để thực hiện mục tiêu trên, dự thảo đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào các giải pháp như: Thực hiện tốt các phương án phát triển ngành, lĩnh vực trong quy hoạch tỉnh, gồm: Công nghiệp; khu, cụm công nghiệp; năng lượng; khoáng sản; giao thông; nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng, hoàn thiện chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và khai thác tốt các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất và bảo đảm các nguồn lực cho phát triển công nghiệp…

Phát biểu tại cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến đóng góp đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tiếp thu bổ sung, sớm hoàn chỉnh Dự thảo trình UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý cần biên tập bố cục Dự thảo cho gọn lại, tinh thần là nội dung Dự thảo phải thể hiện đầy đủ, rõ nét chủ trương, quan điểm chỉ đạo, các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phải thực hiện.

Cũng tại phiên họp sáng nay, UBND tỉnh đã thảo luận về việc Sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất ở nông thôn là 60 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 4,0 m, chiều dài tối thiểu là 8,0 m. Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở đô thị là 40 m2 và chiều rộng tối thiểu là 3,5 m, chiều dài tối thiểu là 5,0 m. Diện tích tối thiểu tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) tại nông thôn là 100 m2 và chiều rộng tối thiểu là 5,0 m, chiều dài tối thiểu là 10 m. Diện tích tối thiểu tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) tại đô thị là 60 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 3,5 m, chiều dài tối thiểu là 5,0 m.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp; diện tích tối thiểu tách thửa đất ở có đất vườn, ao; diện tích tối thiểu tách thửa đất phi nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có đất ở, đất vườn, ao; diện tích tối thiểu tách thửa đối với thửa đất mà mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác với mục đích tại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh rất cần thiết, được cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm, đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp, khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh chỉnh trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 8/2021.

TT Dân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1707
  • Trong tuần: 5 313
  • Tháng hiện tại: 15 784
  • Tổng lượt truy cập: 537610
Đăng nhập