Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 16592 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 27/2019/QĐ-UBND 12/09/2019 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư
2 111/KH-UBND 11/09/2019 KH Kiểm tra tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
3 1328/QĐ-UBND 11/09/2019 QĐ Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác Bảo vệ Môi trường và Quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2019
4 Số: 892 /TB-UBND 11/09/2019 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 749/STTTT-VP ngày 29/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận, về việc khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích
5 Số: 6650 /UBND-VX 11/09/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.
6 Số: 6621 /UBND-CCHC 10/09/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐUBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận
7 Số: 890 /TB-UBND 10/09/2019 Về việc nghiên cứu Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8 Số: 889 /TB - UBND 10/09/2019 Về việc Triển khai thực hiện thanh toán tiền điện thông qua hình thức thanh toán điện tử, ngân hàng.
9 Số: 6600 /UBND-TN&TKQ 10/09/2019 V/v hướng dẫn đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
10 Số: 6563 /UBND-TC 06/09/2019 V/v: Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
hiển thị từ 1 - 10 trong 16592 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313393
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech