Tổng kết cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh miền Đông Nam bộ

Tin Thi đua Khen thưởng

Tổng kết cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh miền Đông Nam bộ

Sáng ngày 12/12, Liên minh HTX Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cụm thi đua Liên minh HTX 6 tỉnh miền Đông Nam bộ.Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và các Liên minh HTX 6 tỉnh miền Đông Nam bộ.

Năm 2017, Liên minh HTX 6 tỉnh miền Đông Nam bộ đã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh giao. Việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc. Thông qua các phong trào thi đua tuyên tuyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức học tập nghiên cứu, sáng tạo trong công tác, các đơn vị kinh tế tập thể trong Cụm có chuyển biến và hoạt động bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 


Hội nghị đã thống nhất bầu chọn Liên minh HTX Bình Thuận được đề nghị nhận Cờ thi đua dẫn đầu Cụm miền Đông Nam bộ; Liên minh HTX Đồng Nai và Liên minh HTX Bình Dương được đề nghị nhận Bằng khen dẫn nhì Cụm Miền Đông nam bộ. 

Năm 2018, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đặt mục tiêu tiếp tục phát động thi đua dựa trên mục đích, nội dung, tiêu chí thi đua đã đề ra. Tuyên truyền, phát triển HTX, Liên hiệp HTX; xây dựng và nhân rộng HTX điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị quy mô lớn có sức lan tỏa; Vận động hướng dẫn các HTX tổ chức các hoạt động xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới. 


H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2037225
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech