Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm cụm miền Đông Nam Bộ

Tin Thi đua Khen thưởng

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm cụm miền Đông Nam Bộ

Sáng ngày 12/7, Liên minh HTX Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của cụm thi đua Liên Minh HTX các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ. gồm các tỉnh: Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị và trong các Hợp tác xã. Thông qua phong trào thi đua, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh đã triển khai và đăng ký thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua với các nội dung chính như: tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát triển hợp tác xã, Liên hiệp HTX mới, bảo đảm các nguyên tắc theo Luật HTX và theo hướng phát triển bền vững; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, Liên minh HTX trong cụm thi đua Đông Nam bộ đã vận động hướng dẫn các HTX tổ chức thực hiện tốt các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tổ chức có hiệu quả công tác đại diện và các hoạt động tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã.

Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Liên minh HTX Bình Thuận

Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Liên minh HTX Bình Thuận phát biểu thông qua chương trình Hội Nghị

Ông Trần Văn Nhan - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Bình Phước

Ông Trần Văn Nhan - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Bình Phước (cụm trưởng) phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Bình Dương phát biểu 

Ông La Hữu Nghị - Chủ tịch Liên minh HTX Tây Ninh phát biểu

Ông Phan Nhật Nam - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu

Ông Tô Thành Buôn - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Đồng Nai phát biểu

Hữu Nghĩa

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313375
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech