Hội thảo thực trạng thu gom và xử lý rác thải ven biển.

Tin Liên minh HTX Việt Nam

Hội thảo thực trạng thu gom và xử lý rác thải ven biển.

Ngày 23/11/2016 tham dự Hội thảo thực trạng thu gom và xử lý rác thải ven biển; phương hướng xây dựng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của các HTX ven biển miền Trung do Viện phát triển kinh tế hợp tác trực thuộc Liên minh HTX việt nam tổ chức.

Trong Hội thảo, Th.S Trần quốc Việt – Viện môi trường nông nghiệp trình bày các giải pháp thu gom và xử lý rác thải đang được áp dụng, kinh nghiệm xây dựng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải. 

Các Đại biểu đã thảo luận sôi nổi về phương hướng xây dựng mô hình thu gom hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của các HTX ven biển miền Trung.

H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313383
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech