PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC: HTX PHẢI ĐẨY MẠNH KẾT NỐI VÀ HỘI NHẬP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Tin Liên minh HTX Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC: HTX PHẢI ĐẨY MẠNH KẾT NỐI VÀ HỘI NHẬP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ICA-AP) lần thứ 10, tổ chức tại Hà Nội ngày 18/4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đưa ra một số định hướng hợp tác, hỗ trợ của ICA - AP với kinh tế hợp tác thời gian tới.

Hội nghị Bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ICA-AP) lần thứ 10 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam thu hút 500 đại biểu tham dự.

Hiện nay, Việt Nam có 150.000 tổ hợp tác, 20.000 HTX và 50 liên hiệp hợp tác xã với gần 30 triệu người tham gia. Phó Chủ tịch nước khẳng định, kinh tế hợp tác, HTX Việt Nam đóng góp thành tích lớn vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cùng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thay đổi sâu sắc cuộc ống cũng như cách thức hợp tác, kết nối, giao lưu. Do đó, các HTX cũng đang phải đối mặt với thách thức đan xen, đa chiều.

Chủ nghĩa bảo hộ và những tiến bộ của KHCN có thể làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nền kinh tế và HTX, gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Mục tiêu tăng óố thành viên của phong trào HTX từ 1 tỷ lên 2 tỷ vào năm 2030 có thể không đạt được.

Trước sự hình thành ngày càng nhiều cơ chế liên kết, hợp tác trong khu vực, Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng, ICA-AP cần tự đổi mới để khẳng định vai trò là cầu nối, hợp tác liên kết, hỗ trợ kinh tế HTX trong khu vực ngày càng phát triển năng động và thực chất hơn. ICA-AP cần tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay thông qua đẩy mạnh hợp tác với tầm nhìn dài hạn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị,  trước hết, ICA-AP cần thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã và giữ vững bản chất tốt đẹp, nhân văn của hợp tác xã. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối và hội nhập khu vực sâu rộng, làm sống động hợp tác thương mại và đầu tư để đảm bảo mọi người dân đều có thể hưởng lợi. Đặc biệt, phải tận dụng cơ hội do những cơ chế hiện có và đang hình thành ở khu vực mang lại, trong đó có cộng đồng ASEAN và FTAAP.

Bước vào kỷ nguyên số, ICA-AP cần hỗ trợ hợp tác tăng cường năng lực cạnh tranh, sáng tạo và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng việc làm.  Theo đó, ICA-AP phải thúc đẩy chuyển giao và áp dụng công nghệ mới nhằm tăng năng suất, chất lượng và tính bền vững của nông nghiệp.

Cuối cùng, ICA-AP phải tăng cường vai trò là cơ chế khởi xướng ý tưởng và động lực cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập để khẳng định vị thế toàn cầu trong điều phối các liên kết kinh tế hợp tác, hợp tác xã khu vực đa tầng nấc, ủng hộ thương mại đa phương mở…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Monique F, Leroux, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA) cho biết, năm 2016, phong trào hợp tác xã là một trong những tổ chức kinh tế quốc tế đầu tiên đã khẳng định những cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Theo báo Đầu tư

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313366
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech