Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020

Tin Liên minh HTX Việt Nam

Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020

Sáng 19/7, Liên minh HTX Việt Nam đã khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2020 với tinh thần: “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững”.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các các bộ ngành và đoàn thể trung ương liên quan; cùng 542 đại biểu, đại diện cho trên 15 vạn THT, hơn 2 vạn HTX, 45 Liên hiệp HTX, các thành viên liên kết cấp quốc gia, 13 triệu thành viên, đại diện 30 triệu người trên các lĩnh vực, ngành nghề và từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Võ Kim Cự cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V được diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đất nước đã trải qua 30 năm đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng. Quá trình đổi mới phát triển và hội nhập đã tạo ra nhiều cơ hội và thuận lợi cho sự phát triển của đất nước nói chung, của khu vực KTHT, HTX nói riêng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và khó khăn, trở ngại cần giải quyết cấp bách và cơ bản. Đại hội cũng diễn ra trong thời điểm lịch sử hàng trăm triệu người trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX, các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng Hội nghị Bộ trưởng HTX các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V thể hiện ý chí và nguyện vọng của 30 triệu người trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, vùng, miền trên toàn quốc.  Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu chặng đường phấn đấu, nỗ lực đổi mới và khẳng định vai trò, vị thế của khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt HTX.

 Đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa V phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhận định, cùng với những thành tựu to lớn, toàn diện đất nước ta đã đạt được qua 30 năm đổi mới, khu vực kinh tế hợp tác trong những năm gần đây đã đạt được những chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, khu vực kinh tế hợp tác trong cả nước đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị. Đóng góp của khu vực kinh tế hợp tác vào GDP tăng từ 5,05% năm 2013 lên 6,5% năm 2015, cao hơn tỷ lệ đóng góp bình quân của khu vực kinh tế hợp tác vào GDP cả nước giai đoạn 2005-2010 là 5,76%. Trong 5 năm qua, đã có thêm 15.287 Tổ hợp tác và 5.000 HTX được thành lập mới, xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa quy mô lớn có sức lan tỏa rộng trong cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, khu vực kinh tế hợp tác vẫn đứng trước một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục,  mặc dù đã quá thời hạn đăng ký chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 (01/07/2016), nhưng đến nay mới chỉ có 7.260 HTX đã chuyển đổi, vẫn còn trên 50% HTX chưa đăng ký chuyển đổi. Mặc dù tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế tập thể năm 2015 đã tăng lên 6,5% nhưng vẫn còn thấp hơn tỷ lệ 8,5% trong giai đoạn 1995-2003 và chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực kinh tế hợp tác. Một số khó khăn, yếu kém kéo dài vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định, 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Để đạt được các mục tiêu mà Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam đề ra, Liên minh HTX các cấp cần chủ động tham gia và quá trình hoạch định và đề xuất các chủ trương, chính sách, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của khu vực kinh tế hợp tác. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức ngang tầm yêu cầu mới, nhận rõ bản chất HTX kiểu mới. Liên minh HTX Việt Nam, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tham gia tích cực hơn trong tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012. Gắn xây dựng và phát triển HTX kiểu mới với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bổ sung tiêu chí xã nông thôn mới phải có các HTX kiểu mới. Liên minh HTX các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện giúp đỡ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Kiện toàn, củng cố, phát triển về tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Liên minh HTX các cấp.

Trước đó, Đại hội đã làm việc, thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; bầu nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V gồm 141 đồng chí, Ban Thường vụ khóa V là 27 đồng chí.

Nguồn: baotainguyenmoitruong

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313454
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech