LIÊN MINH HTX TỈNH LÀM VIỆC VỚI BCĐ KINH TẾ TẬP THỂ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

LIÊN MINH HTX TỈNH LÀM VIỆC VỚI BCĐ KINH TẾ TẬP THỂ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4637/UBND-KT ngày 09/12/2016 về việc triển khai Thông báo số 825/LMHTXVN-VP ngày 10/11/2016 của Liên minh HTX Việt Nam. Liên minh HTX tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Đến nay đã tổ chức làm việc với 06 BCĐ KTTT các huyện, thành phố: Phú Quý, Phan Thiết, Đức Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân.

Trong các buổi làm việc giữa Liên minh HTX tỉnh và BCĐ KTTT các huyện, thành phố đã trao đổi, chia sẻ các vấn đề: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã. Rà soát, củng cố các HTX đang hoạt động trên địa bàn huyện; tư vấn chuyển đổi các HTX chưa tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012, Bàn hướng giải quyết các HTX đã ngừng hoạt động kéo dài. Xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi hàng hóa chủ lực với quy mô lớn, có sức lan tỏa, hiệu quả cao như thanh long, thủy, hải sản với tiêu chí 13 trong Bộ tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

LMHTX Làm việc BCĐ KTTT huyện Phú Quý

LMHTX làm việc với BCĐ KTTT huyện Bắc Bình

LMHTX làm việc với BCĐ KTTT huyện Đức Linh.

LMHTX làm việc với BCĐ KTTT huyện Hàm Tân.

H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2037230
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech