Sáng 15-8, Liên minh HTX tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Sáng 15-8, Liên minh HTX tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2020.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020 với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, đoàn thể và 26/30 Ủy viên Ban Chấp hành.

Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên minh HTX khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020; thông qua Quy chế hoạt động của UBKT; thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ; thông qua chương trình làm việc toàn khóa; thông qua Tờ trình thu – chi Quỹ Hội phí nhiệm kỳ V (2016 – 2020); thông qua báo cáo đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì khai mạc Hội Nghị 

                                                        Ông Huỳnh Văn Hưng - Đại diện VP.HĐND tỉnh phát biểu

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận về các mục tiêu cụ thể, như: Đẩy mạnh vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới bằng hình thức thi viết kịch bản và sân khấu; Vận động các thành viên HTX ủng hộ để xây dựng nhà cho hộ thành viên nghèo; Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có, vận động thành mới HTX. Khuyến khích phát triển mọi hình thức kinh tế hợp tác đa dạng từ giản đơn đến thành lập HTX chuyên ngành, HTX kinh doanh tổng hợp và tổ chức hoạt động theo Luật HTX. Phấn đấu đến năm 2017 hầu hết các HTX trên địa bàn toàn tỉnh hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của các HTX, quỹ tín dụng tiếp tục diễn biến theo chiều hướng thuận lợi, giá trị sản xuất kinh doanh, dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm 2015, tổng doanh thu ước đạt 1.588 tỷ đồng. Các HTX đã tạo việc làm thường xuyên cho 4.165 lao động; nộp ngân sách 5,4 tỷ đồng

H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1512444
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech