Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam”

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam”

Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Thuận vừa có cuộc họp bàn với sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề về triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Theo đó lễ kỷ niệm, khen thưởng với số lượng dự kiến là 20 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2016 sẽ diễn ra tại TP. Phan Thiết vào chiều tối ngày 13/10/2016.

Việc khen thưởng những cá nhân, tập thể nhân kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” được xét theo tiêu chí là doanh nhân, doanh nghiệp tại Bình Thuận có thành tích nổi bật. Đồng thời hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp phải ổn định hoặc phát triển trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, tích cực tham gia hoạt động xã hội… Sau khi nhận đề cử từ Hiệp hội Doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề và Liên minh HTX, Hội đồng xét chọn sẽ đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2016.


Vui lòng xem thông tin chi tiết:

1. Văn bản số 2617 ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh;

2. Kế hoạch số 2261 ngày 14/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1512399
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech