Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận lần thứ 5, nhiệm kỳ V (2016 - 2020)

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận lần thứ 5, nhiệm kỳ V (2016 - 2020)

Chiều ngày 25/01/2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ V (2016 - 2020) nhằm đánh giá tình hình kinh tế hợp tác, HTX,; hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, hoạt động khu vực kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, số HTX được thành lập mới đi vào hoạt động đúng thực chất HTX kiểu mới, mang lại hiệu quả, qua đó góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tính đến ngày 30/11/2017, toàn tỉnh có tổng số 5.157 Tổ hợp tác (THT). Hoạt động các THT đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, đặc biệt là các THT sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Quang cảnh Hội nghị

Toàn tỉnh hiện có tổng số 169 HTX, với hơn 47 ngàn thành viên. Đã hoàn thành 100% số HTX phải thực hiện công tác chuyển đổi và đăng ký lại tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Hoạt động HTX ngày càng ổn định, nhiều HTX tuân thủ các quy định theo Luật HTX năm 2012, chú trọng hơn vào việc phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ sử dụng dịch vụ cho thành viên, công tác chăm lo lợi ích của thành viên được thực hiện một cách chu đáo, ân cần đã tạo được niềm tin với thành viên. Từng bước liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng đầu vào giá hợp lý và chất lượng, đồng thời giải quyết một phần đầu ra cho sản phẩm, tạo ra chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tổng nguồn vốn kinh doanh của các HTX trong năm 2017 ước đạt 2.164 tỷ đồng; doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận 41 tỷ đồng. 

Năm 2018, với chỉ tiêu phấn đấu thành lập mới 10 HTX, liên hiệp HTX; doanh thu tăng bình quân 5%/năm; số HTX làm ăn khá, giỏi chiếm trên 50%... Liên minh HTX sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX hiện có, đảm bảo tính chất và nguyên tắc Luật HTX năm 2012; chú trọng nguồn vốn góp từ thành viên là chủ yếu để đầu tư có chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ xây dựng HTX ngày càng vững mạnh theo hướng kinh doanh tổng hợp; khuyến khích phát triển mọi hình thức kinh tế hợp tác đa dạng từ giản đơn đến thành lập HTX chuyên ngành hoặc kinh doanh tổng hợp; tăng cường liên kết giữa HTX với các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh trong các HTX; nâng cao vai trò của HTX trong việc tham gia xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp lợi thế của địa phương.

H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313357
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech