Tổ chức 02 Lớp tập huấn: Lớp Kỹ năng tiếp xúc khách hàng và lớp Kỹ năng quản trị điều hành cho cán bộ QTD nhân dân.

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Tổ chức 02 Lớp tập huấn: Lớp Kỹ năng tiếp xúc khách hàng và lớp Kỹ năng quản trị điều hành cho cán bộ QTD nhân dân.

Vừa qua, thực hiện kế hoạch hàng năm của Liên minh HTX tỉnh về việc tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý hợp tác xã, QTD nhân dân năm 2017, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh  đã tổ chức 02 lớp tập huấn  “ Kỹ năng tiếp xúc khách hàng”; lớp “Kỹ năng quản trị điều hành” cho cán bộ QTD nhân dân (QTD nhân dân thành viên). Tham gia 02 lớp tập huấn có 100 học viên, bao gồm đối tượng tham dự là Chủ tịch, HĐQT, Ban Giám đốc, nhân viên QTD nhân dân.

Các lớp tập huấn ngắn ngày rất cần thiết cho cán bộ đang thực hiện công tác quản lý nâng cao kỹ năng, những vấn đề có tính pháp lý của ngành Ngân hàng nói chung và những khó khăn thách thức của hệ thống QTD nhân dân nói riêng để tập thể lãnh đạo và nhân viên các QTD nhân dân trong quá trình hoạt động xây dựng những quyết sách phù hợp ổn định hoạt động, tăng trưởng và phát triển bền vững.

Quang cảnh Lớp tập huấnH.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313468
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech