Liên minh Hợp tác xã và Ban Thi đua – Khen thưởng Tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Liên minh Hợp tác xã và Ban Thi đua – Khen thưởng Tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Triển khai chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX Việt nam với Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, ngày 03 tháng 3 năm 2017, Liên minh HTX và Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động phát huy vai trò công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2017 – 2022.

Theo biên bản ký kết, hai bên thống nhất phối hợp các nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX; Tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các loại hình phong phú, thích hợp.


H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313328
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech