HỘI NGHỊ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA HỘI NÔNG DÂN TỈNH VÀ LIÊN MINH HTX TỈNH (2017-2021)

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

HỘI NGHỊ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA HỘI NÔNG DÂN TỈNH VÀ LIÊN MINH HTX TỈNH (2017-2021)

Vừa qua, Liên minh HTX tỉnh ký kết phối hợp với Hội Nông dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020. Tham dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Phan Tấn Khế - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng chủ trì; đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn của Liên minh HTX và Hội nông dân, chủ nhiệm của 10 HTX vùng ven thành phố Phan Thiết, phóng viên Báo, Đài đến dự và đưa tin.

Chương trình phối hợp được ký kết với mục đích tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, phát huy vai trò của các hội viên, nông dân trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, nông dân về hợp tác xã, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX. Hỗ trợ, tư vấn, động viên hội viên, nông dân thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống góp phần giảm nghèo bền vững.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Liên minh HTX Việt Nam với Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua (2011-2016).

Tại hội nghị ký kết ông Đỗ Văn Mao - chủ nhiệm HTX Hoà Thành thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc đại diện các HTX phát biểu cảm nghĩ: Lần đầu tiên có mối ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân với Liên minh HTX và đây là chương trình ký kết giữa 02 đơn vị trực tiếp và luôn quan tâm rất nhiều đến nông dân, đến kinh tế HTX, chúng tôi rất vui mừng, hy vọng sản phảm của nông dân, nông nghiệp khi sản xuất ra sẽ yên tâm hơn, tiêu thụ sản phẩm sẽ có lãi và không có tình trạng tư thương ép giá. 

 Liên minh HTX tỉnh và Hội nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ hợp tác 10 nội dung gồm công tác thông tin, tuyên truyền; phát triển hệ thống tài chính vi mô để hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ; triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp theo Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình HTX, tổ hợp tác phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền; thực hiện các dự án thuộc các chương trình của Nhà nước; xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm; công tác thi đua khen thưởng; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tổ hợp tác, HTX nông nghiệp; xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu về tổ hợp tác, HTX và chuỗi giá trị nông sản; phối hợp kiểm tra giám sát thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất kiến nghị bổ sung về cơ chế chính sách đối với kinh tế hợp tác.

H.N


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313415
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech