LIÊN MINH HTX TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 3, NHIỆM KỲ V (2016-2020)

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

LIÊN MINH HTX TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 3, NHIỆM KỲ V (2016-2020)

Ngày 16/02/2017, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3, nhiệm kỳ V (2016 - 2020), nhằm đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX năm 2016; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; đại diện các sở, ngành, đoàn thể và Ủy viên Ban Chấp hành.


Ông Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Liên minh HTX phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2016 với những khó khăn nhất định đối với nền KTTT của tỉnh nhà do ảnh hưởng cơ chế thị trường, giá cả sản phẩm nguồn hàng chủ lực (trái thanh long) chưa ổn định, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của Liên minh HTX tỉnh và phối hợp của các sở, ngành, địa phương, nhờ đó đã thúc đẩy tình hình các mặt KTTT có những chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả khả quan. Cuối năm 2016, toàn tỉnh có 160 HTX, trong đó có 135 HTX đang hoạt động và 25 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Có 122 HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 5.177 Tổ hợp tác. Ban Chấp hành Liên minh HTX đã thực hiện tốt chức năng tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT. Đồng thời, phối hợp tốt với ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong giải quyết khó khăn của các HTX; phối hợp rà soát, hướng dẫn công tác chuyển đổi, thành lập mới HTX trong các ngành nghề, khu vực gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, Liên minh HTX tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX hiện có, đảm bảo tính chất và nguyên tắc Luật HTX 2012; huy động mọi nguồn vốn, mở rộng kinh doanh, dịch vụ xây dựng HTX vững mạnh theo hướng kinh doanh tổng hợp. Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển mọi hình thức kinh tế hợp tác đa dạng từ giản đơn đến thành lập HTX chuyên ngành hoặc kinh doanh tổng hợp, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động theo nguyên tắc Luật Hợp tác xã; tăng cường liên kết giữa HTX với các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh trong các HTX.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Nam đánh giá cao kết quả Liên minh HTX tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2017 mà Liên minh HTX tỉnh đã đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả tiêu chí số 13 của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng HTX kiểu mới, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương; Phối hợp với các sở, ngành ban hành kế hoạch phát triển KTTT giai đoạn 2016-2020; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu khảo sát, xây dựng mô hình Liên hiệp HTX dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn huyện Phú Quý để giúp các HTX dịch vụ hậu cần nghề cá an tâm hoạt động trên biển.

H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313346
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech