Liên minh HTX Bình Thuận đã tổ chức 02 Lễ ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thanh long theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Liên minh HTX Bình Thuận đã tổ chức 02 Lễ ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thanh long theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Ngày 11/8, Liên minh HTX Bình Thuận đã tổ chức 02 Lễ ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thanh long theo chuỗi giá trị sản phẩm. Lễ ký kết 06 nhà tại địa bàn 02 xã gồm: xã Hàm Thạnh và xã Hàm Liêm.

Thực hiện theo tinh thần nội dung công văn số 588/LMHTXVN-CSPT, ngày 12/8/2016 của Liên minh HTX Việt Nam về việc lựa chọn sản phẩm nông nghiệp chủ lực tiến tới thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm theo cụm liên kết ngành. Đồng thời, căn cứ vào tinh thần công văn số 6210/BKHĐT-HTX ngày 10/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Vào ngày 11/8/2016, Liên minh HTX Bình Thuận đã tiến hành tổ chức 02 Lễ ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thanh long theo chuỗi giá trị sản phẩm, theo Đề án của Liên minh HTX Việt Nam về xây dựng HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa. Cụ thể tiến hành tổ chức ký kết giữa 06 nhà gồm các đại diện: Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX Bình Thuận, chính quyền địa phương (cấp xã), 02 Liên hiệp HTX thanh long, 02 HTX và đại diện cho 600 hộ nông dân (833ha thanh long) tham gia chuỗi giá trị tại địa bàn 02 xã gồm: xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) và Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc).

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết 


H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1512445
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech