CÁC HTX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

CÁC HTX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Đến nay đa số các HTX trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong Đại hội (đại biểu) thành viên thường niên theo Điều 31 của Luật HTX 2012. Còn những HTX mới thành lập trong năm 2017 chưa tổ chức Đại hội vì chưa đủ điều kiện.  

Tổng nguồn vốn kinh doanh của các HTX trong năm 2017, ước đạt 2.164 tỷ đồng tăng 6,7%; Doanh thu năm 2017 là 1.867 tỷ đồng tăng 12,88% so với năm 2016; lợi nhuận 41,86 tỷ đồng tăng 6,45%. Khu vực kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh trong năm qua có nhiều tiến bộ, công tác thành lập mới HTX tăng hơn 200% so với các năm trước và chỉ tiêu kế hoạch năm. HTX tuân thủ các quy định theo Luật HTX năm 2012, chú trọng hơn vào việc phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ sử dụng dịch vụ cho thành viên, công tác chăm lo lợi ích của thành viên được thực hiện một cách chu đáo, ân cần đã tạo được niềm tin với thành viên. Từng bước liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng đầu vào giá hợp lý và chất lượng, đồng thời giải quyết một phần đầu ra cho sản phẩm, tạo ra chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Các QTD nhân dân hoạt động khá hiệu quả, luôn giữ tỷ lệ an toàn hoạt động không vượt mức cho phép, cán bộ, nhân viên của QTD nhân dân hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn được nâng cao. QTD nhân dân đã góp phần thu hút vốn đầu tư nhàn rỗi trong nhân dân và cho vay các tổ chức, cá nhân khác giúp lưu thông tiền tệ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nguồn vốn đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư, tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống. Hầu hết các QTD nhân dân trong tỉnh đều muốn mở rộng địa bàn hoạt động, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, huy động vốn tối đa để cung ứng cho các tổ chức, cá nhân cần vốn và kết quả đều có lãi. Doanh số cho vay năm 2017 ước đạt 1.600 tỷ đồng tăng 14,28%; lợi nhuận 21.056 tỷ đồng tăng 68,21% so với năm 2016, nổi bật có QTD nhân dân Hàm Hiệp, QTD nhân dân Hàm Nhơn.

Một số hình ảnh Đại hội thường niên

Đại hội thường niên QTD nhân dân Hàm Nhơn


Đại hội thường niên QTD nhân dân Hàm Chính


Đại hội thường niên HTX thanh long Hồng Sơn


Đại hội thường niên HTX Mỹ Phú


Đại hội thường niên QTD nhân dân Ma Lâm

H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313330
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech