Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận lần thứ 6, nhiệm kỳ V (2016 - 2020)

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận lần thứ 6, nhiệm kỳ V (2016 - 2020)

Sáng ngày 03/08/2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, nhiệm kỳ V (2016 - 2020) nhằm đánh giá tình hình kinh tế hợp tác, HTX,; hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


Toàn tỉnh hiện có tổng số 180 HTX, với hơn 40.500 thành viên. Tổng nguồn vốn hoạt động 2.336 tỷ đồng tăng 7,93% so với cuối năm 2017, doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt là 1.622,564 tỷ đồng, lợi nhuận 24,070 tỷ đồng, 

Hoạt động của các HTX ngày càng ổn định hơn, nhiều HTX tuân thủ các quy định theo Luật HTX năm 2012. Chủ động tìm kiếm, liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng đầu vào, và tiêu thụ sản phẩm tạo ra chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong 6 tháng đầu năm Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với UBND nhân các huyện, xã rà soát, tư vấn để củng cố và hỗ trợ các HTX hoạt động đúng với bản chất Luật HTX năm 2012 cũng như có những giải pháp, phương án kinh doanh mang tính khả thi phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, khó khăn : Việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ đạo của Trung ương; Luật HTX năm 2012, các hướng dẫn thi hành Luật mặc dù có tích cực và kịp thời, nhưng vẫn gặp nhiều lúng túng, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện nhất là ở cấp cơ sở.  Chính sách hỗ trợ phát triển HTX chưa được thực hiện đầy đủ, thời gian qua có số ít HTX tiếp cận được chính sách hỗ trợ đất đai làm trụ sở, nhà xưởng; vay vốn tín dụng và hiện nay tỉnh chưa có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2018: Tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển HTX, liên hiệp HTX và THT; Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, liên hiệp HTX, các tổ chức thành viên; Tổ chức 09 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 700 lượt cán bộ quản lý HTX, QTD dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị kinh nghiệm mô hình HTX kiểu mới sau 05 năm thực hiện Luật HTX năm 2012; Tổ chức Hội nghị các HTX điển hình tiên tiến lần thứ VI.

H.N


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313351
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech