CÁC HTX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

CÁC HTX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.

          Đến nay đa số các HTX trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong Đại hội (đại biểu) thành viên thường niên theo Điều 31 của Luật HTX 2012. Còn những HTX mới thành lập trong năm 2016 chưa tổ chức Đại hội vì chưa đủ điều kiện. 

           Trong năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết diễn biến phức tạp, và giá cả lên xuống của thị trường nông sản đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX trên toàn tỉnh. Tuy vậy được sự hỗ trợ của các ngành như Trung tâm giống cây trồng Bình Thuận, Trạm khuyến nông, Trạm BVTV,…cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước miễn thuế nông nghiệp và thủy lợi phí cho nông dân cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, thành viên của các HTX đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng nguồn vốn hoạt động năm 2016 là 2.028,506 tỷ đồng tăng 52,98% so với năm 2015, trong đó vốn cố định 355,114 tỷ đồng tăng 49,22%, vốn điều lệ 306,250 tỷ đồng tăng 23,65%; 57.964 thành viên tăng 0,26%; 4.355 lao động tăng 2,83%; Tổng số cán bộ quản lý 593 giảm 24,45%. Doanh thu năm 2016 là 1.654,157 tỷ đồng tăng 4,08% so với năm 2015; lợi nhuận 39,321 tỷ đồng tăng 142%; nộp ngân sách 9,823 tỷ đồng tăng 12,91%; thu nhập bình quân của cán bộ quản lý 3.079.442 đồng giảm 7,60%; thu nhập bình quân của người lao động 3.153.744 đồng giảm 8,74% so với năm 2015.

Đại hội thường niên HTX Long Điền 1

Đại hội thường niên HTX Long Điền 2

Đại hội thường niền QTD Phan Rí Thành

H.N    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313394
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech