Hội nghị hợp tác xã điển hình tiên tiến

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Hội nghị hợp tác xã điển hình tiên tiến

Sáng 23/11, Liên minh HTX Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI – 2018. Dự hội nghị có ông Huỳnh Lam Phương, Phó cơ quan thường trực Liên minh HTX Việt Nam, tại phía Nam; đại diện các Sở, ban, ngành và gần 100 đại biểu điển hình trong mô hình kinh tế tập thể của các địa phương trong tỉnh.


Hiện nay toàn tỉnh có 183 HTX và 02 liên hiệp HTX, thành lập mới 22 HTX. Trong suốt 5 năm qua, nhiều HTX đã nỗ lực hoạt động, đổi mới phương pháp quản lý điều hành và tăng thêm các loại hình dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho thành viên. Xuất hiện nhiều mô hình hoạt động của HTX đã phát huy tinh thần tương thân tương trợ giúp nhau trong sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo đồng thời là cầu nối giữa chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội với người nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Ông Phan Đình Khiêm, Phó Chủ tịch Liên minh HTX chia sẻ:  Nồng cốt của kinh tế tập thể là sự gắn kết các HTX, tổ hợp tác luôn gắn chặt với địa bàn dân cư, không những đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống xã hội của các thành viên mà còn đề cao giá trị văn hóa đạo đức, hưởng ứng nhiều phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới trong xu hướng hiện nay.


Hội nghị cũng đã tôn vinh 16 HTX và QTD nhân dân điển hình tiên tiến. Đây là những HTX, QTD nhân dân có mô hình làm ăn hiệu quả, đã được tái cấu trúc tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động. Nổi bật, nhiều HTX đã lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh phù hợp và tập hợp các nguồn lực từ nội bộ để phát triển sản xuất gắn với thị trường để tham gia chuỗi giá trị hàng hóa, đồng thời chú trọng đến đăng ký thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Điển hình như HTX sản xuất nông nghiệp Đức Phú (huyện Tánh Linh), HTX nông nghiệp Long Điền 1 (huyện Tuy Phong) HTX thanh long Thuận Tiến (huyện Hàm Thuận Bắc)… Để đánh dấu một chặng, tai hội nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng HTX điển hình tiên tiến giai đoạn 2018-2019. Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, góp phân xây dựng nông thôn mới”.

Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận tiếp tục xây dựng và nhân rộng các hợp tác xã điển hình từ đó kịp thời khơi dậy tinh thần yêu nước, hăng hái lao động sáng tạo của từng cán bộ, thành viên và người lao động, tạo chuyển biến toàn diện các mặt trong hệ thống của Liên minh HTX. Phấn đấu hàng năm xây dựng ít nhất 10 mô hình HTX, QTD nhân dân vững mạnh và điển hình tiên tiến.

H.N

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313439
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech