KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI THEO LUẬT HTX NĂM 2012

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI THEO LUẬT HTX NĂM 2012

Ngày 27/12/2016, tại Hội trường UBND huyện Phú Quý,Liên minh HTX tỉnh tổ chức Khai giảng lớp tập huấn Mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

Tham gia lớp tập huấn có các cán bộ phụ trách kinh tế tập thể tại 03 xã (Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải) và cán bộ quản lý điều hành các HTX trên địa bàn huyện Phú Quý. Trong thời gian tập huấn (27-28 tháng 12) các học viên đã được học tập, nghiên cứu cũng như trao đổi thảo luận các nội dung về vai trò, chức năng và nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát viên HTX; Kỹ năng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ HTX; lập kế hoạch và định hướng chi tiết công việc; các chủ trương, chính sách trong xây dựng HTX phát triển gắn với chuỗi Giá trị sản phẩm.


Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua khóa tập huấn nhằm trang bị những kiến thức về tổ chức, quản lý và điều hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của hợp tác xã cũng như có định hướng cho sự phát triển của HTX, từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý một cách khoa học, với những định hướng chiến lược phù hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. 

H.N

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1512401
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech