Thường trực Liên minh HTX tỉnh tổ chức kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ V (2016-2020).

Thông báo

Thường trực Liên minh HTX tỉnh tổ chức kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ V (2016-2020).

Thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Bình Thuận, Thường trực Liên minh HTX  tỉnh tổ chức kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ V (2016-2020).

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

- Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên minh HTX khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020.

- Thông qua Quy chế hoạt động  của UBKT Liên minh HTX Bình Thuận.

- Thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020.

- Thông qua Chương trình làm việc toàn khóa BCH Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ V (2016-2020)

2. Thành phần tham dự, thời gian và địa điểm: 

Danh sách, thời gian và địa điểm đính kèm

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313424
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech