Mít tinh Kỷ niệm ngày HTX quốc tế lần thứ 94

Thông báo

Mít tinh Kỷ niệm ngày HTX quốc tế lần thứ 94

Năm nay, ngày Hợp tác xã quốc tế lần thứ 94 của Liên minh HTX quốc tế vào ngày 02 tháng 7 năm 2016 - Ngày thứ 7 đầu tiên của tháng 7. Chủ đề của ngày HTX quốc tế năm nay "Hợp tác xã góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc". Chủ đề này được chọn nhằm nhấn mạnh những đóng góp của HTX đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Hưởng ứng ngày HTX quốc tế năm nay, Liên minh HTX tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày HTX quốc tế lần thứ 94 vào ngày 01/7/2016, đồng thời kết hợp tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012, thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới và phát động đẩy mạnh tiếp tục cuộc thi (đợt 2) viết về mô hình HTX kiểu mới.

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
java.lang.IllegalArgumentException: Page based pagination methods are not supported when using index based pagination.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313455
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech