Đăng ký tác phẩm tham gia cuộc thi "Tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh"

Thông báo

Đăng ký tác phẩm tham gia cuộc thi "Tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh"

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2789/VP-KTN ngày 24/6/2016 do Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận chuyển và đề nghị Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục triển khai cuộc thi "Tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới" trên địa bàn tỉnh.

Liên minh HTX tỉnh căn cứ kế hoạch và thể lệ cuộc thi do Liên minh HTX Việt Nam ban hành để tổ chức thực hiện.

Mỗi đơn vị đăng ký 01 tác phẩm dự thi hình thức sân khấu (kịch hoặc tiểu phẩm) kèm theo kịch bản về Liên minh HTX tỉnh trước 17 giờ ngày 15/9/2016 để chấm vòng sơ loại. Nội dung cụ thể về cuộc thi được xây dựng tại Kế hoạch số 05/KH-LMHTX, ngày 14/7/2016 của Liên minh HTX Bình Thuận

Rất mong sự quan tâm của các cấp để cuộc thi thành công.

(Kế hoạch gửi kèm)


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313331
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech