Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Biễu mẫu Quy trình thành lập mới HTX


Tệp đính kèm:  Các Biểu mẫu Thành lập mới HTX  
23/2012/QH13 20/12/2012

Luật Hợp tác xã số: 23/2012/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2012


Tệp đính kèm:  Luật HTX 2012  
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013

Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã


Tệp đính kèm:  193/2013/NĐ-CP  
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017

Nghị định số 107/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.


Tệp đính kèm:  107/2017/NĐ-CP  
03/2014/TT-BKHĐT 26/05/2014

Thông tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX


Tệp đính kèm:  Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT  
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP


Tệp đính kèm:  98/2018/NĐ-CP  
Mẫu đơn đăng ký thành viên Liên minh HTX


Tệp đính kèm:  Mẫu đơn đăng ký thành viên   
1149/QĐ-UBND 22/04/2016


Tệp đính kèm:  Điều lệ Liên minh HTX Bình Thuận  
32/LMHTX 14/03/2017


05/GM-LMHTX 09/03/2017<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313370
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech