Thông tin Lãnh đạo cơ quan

Giới thiệu

Thông tin Lãnh đạo cơ quan

1. Lãnh đạo

* Ông Nguyễn Phú Hoàng

- Điện thoại di động

- Email

Chủ tịch

: 0919011976

hoangnp@lmhtx.binhthuan.gov.vn

* Ông Huỳnh Nghiêu

- Điện thoại di động

- Email

: Phó Chủ tịch

: 0908059343

nghieuh@lmhtx.binhthuan.gov.vn

* Ông Phan Đình Khiêm

- Điện thoại di động

- Email

Phó Chủ tịch

: 0909754264

khiempd@lmhtx.binhthuan.gov.vn

2. Phòng Chính sách 

– Phong trào

* Bà Trần Thị Kim Thoa

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng Phòng

: (062) 3721380

: 0946198094

: thoattk@lmhtx.binhthuan.gov.vn

3. Phòng Hành chính 

– Tổ chức

* Ông Nguyễn Chánh Bằng

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

Phó Trưởng phòng

: (062) 3864634

bangnc@lmhtx.binhthuan.gov.vn

4. Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ 

phát triển HTX

* Ông Lê Thái Sơn

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Chuyên viên

: (062) 3816088

: 0919442602

sonlt@lmhtx.binhthuan.gov.vn

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung mặc định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313361
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech